Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Việt Nam giai đoạn 2010-2015 (08/02/2010) - Thứ Ba, 9/02/2010 00:00

Thực hiện Hiệp định Tài trợ số 4608-VN được ký kết ngày 21 tháng 8 năm 2009 giữa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB), ngày 29/1/2010, Liên Bộ Tài chính – Giáo dục đào tạo ban hành Thông tư Liên tịch về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình “Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015” (gọi là Chương trình SEQAP) Theo đó, bao gồm: quản lý và sử dụng vốn; lập, phân bổ dự toán, thanh toán và quyết toán; chế độ báo cáo, kiểm tra và giám sát. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí của Chương trình SEQAP theo Hiệp định Tài trợ số 4608-VN và Quyết định số 12/QĐ-BGDĐT ngày 04/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt nội dung văn kiện và quyết định đầu tư Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP). Được biết, Chương trình SEQAP có mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Việt Nam bằng việc hỗ trợ của Chính phủ cho quá trình chuyển đổi sang mô hình dạy và học cả ngày ở các trường tiểu học thuộc 36 tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được tham gia chương trình, trong đó ưu tiên cho nhóm học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nguyên tắc sử dụng vốn của Chương trình SEQAP được phân định cụ thể như sau: Đối với phần vốn quản lý theo hình thức chương trình: ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện chương trình; Đối với phần vốn quản lý theo hình thức dự án: ngân sách nhà nước cấp phát cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện dự án và được quản lý theo các quy định hiện hành áp dụng cho các dự án ODA; Các tỉnh tham gia Chương trình SEQAP có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng để chi tư vấn thiết kế giám sát xây dựng, chi 50% lương tăng thêm cho giáo viên khi thực hiện dạy học cả ngày và các chi phí hoạt động của Ban quản lý chương trình cấp huyện. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý chương trình cấp huyện được lấy từ kinh  phí hành chính sự nghiệp của Uỷ ban nhân dân huyện; Việc sử dụng các nguồn vốn của Chương trình SEQAP phải tuân theo pháp luật hiện hành của Việt Nam và quy định của các nhà tài trợ cho chương trình.

Bùi Dương


Theo http://mof.gov.vn
CÁC TIN KHÁC
Nâng tầm kiểm toán Việt (01/08)
5 lưu ý khi đọc báo cáo tài chính bán niên (01/08)
Bộ Tài chính trao tặng Kỷ niệm chương ngành Tài chính cho ông Murooka Naomichi (31/07)
DN trùng tên, những hệ lụy khó xử (05/12)
Soát xét báo cáo bán niên: Nguy cơ dồn toa kiểm toán  (02/07)
Hội nghị tập huấn Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2012 cho các tỉnh/thành phố phía Bắc(09/03/2012) (13/03)
Hội thảo công bố “Nghiên cứu về mua bán trẻ em trai tại Việt Nam” và “Nghiên cứu về giới và tiền chuyển về của lao động di cư”(29/02/2012) (13/03)
Hội nghị tập huấn Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2012 cho các tỉnh/thành phố phía Nam(29/02/2012) (13/03)
"Thị trường tốt thì thanh khoản mới được cải thiện" (30/12)
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011(30/06/2011) (18/11)
Xem theo ngày tháng: