Trích lập và hạch toán kế toán"Quỹ phát triển khoa học và công nghệ" - Thứ Tư, 3/03/2010 00:00

     Theo Thông tư 130/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp như sau:

     “Doanh nghiệp được trích lập tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xác định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”
 
     Ngày 19/01/2010 Tổng cục thuế có công văn số 353/TCT–CS hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2009 có nêu phướng pháp xác định thuế TNDN phải nộp như sau:
Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế - Phần trích lập Quỹ KH &CN) x Thuế suất thuế TNDN
Hay cách khác:
Thuế TNDN phải nộp=[(Doanh thu – Chi phí được trừ)+Các khoản thu nhập khác – Thu nhập được miễn thuế - Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định – Phần trích lập quỹ KH & CN] x Thuế suất thuế TNDN
 
     Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp Điều 19: Kế toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hướng dẫn hạch toán như sau:
. Bổ sung TK 356 “ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”
. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:
Trong năm khi trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ,ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 356 Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ
     Hiểu về 2 Thông tư trên còn có 2 luồng ý kiến khác nhau:
     Cách hiểu thứ nhất: Thời điểm trích lập quỹ, theo quy định tại Thông tư 130/2008/TT-BTC đến cuối năm khi lập Báo cáo tài chính kết chuyển doanh thu chi phí sang TK 911 xác định được kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó xác định được thu nhập tính thuế mới xác định được số được trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, sau đó mới xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Nếu hiểu như vậy thì việc hạch toán theo hướng dẫn tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ( ghi nợ TK 642: Chi phí Quản lý doanh nghiệp,Có TK 356: Quỹ phát triển KH & CN) có lẽ là không phù hợp.
 
     Cách hiểu thứ 2: Trong năm đơn vị tạm trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo kế hoạch và thực hiện hạch toán ghi nợ TK 642, có TK 356 như Thông tư 244/2009/TT-BTC, cuối năm khi lập báo cáo tài chính mới xác định được số Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được trích lập, từ đó so sánh với số đã trích lập trong năm để tính bổ sung hay phải giảm số đã trích quá so với quy định. Nếu như vậy thì việc tính toán xác định cũng không đơn giản dễ thực hiện cho doanh nghiệp. Vì khi tính thu nhập chịu thuế (Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ) phải loại trừ khoản đã tạm trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ như một khoản chi phí không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế để tính ra chi phí tính thuế chưa bao gồm số đã trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
    
     Qua 2 luồng ý kiến trên chúng ta thấy có lẽ vấn đề là căn cứ trích lập “ Tối đa 10% trên thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế TNDN”. Giả sử căn cứ trích lập trên cơ sở khác để xác định rõ được và tính thẳng vào chi phí có thể dễ thực hiện hơn.
 
     Một vấn đề thực tế nữa là Báo cáo tài chính năm 2009 là năm đầu tiên thực hiện áp dụng trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 mới ban hành và có hiệu lực 45 ngày sau khi ký; như vậy sang đầu năm 2010 doanh nghiệp khi lập Báo cáo tài chính thì việc trích lập và hạch toán “ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” nên thực hiện thế nào cho phù hợp.
 
     Trên đây là một số ý kiến muốn trao đổi, mời các bạn đồng nghiệp trong AASC cùng thảo luận để thống nhất vận dụng khi thực hiện kiểm toán, nếu còn vướng mắc có thể đề xuất với các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để được hướng dẫn cụ thể hơn
Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
CÁC TIN KHÁC
AASC KÍNH VIẾNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP  (10/10)
PTGD CÁT THỊ HÀ TRAO TẶNG AASC MÓN QUÀ Ý NGHĨA HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY LẦN THỨ VII (07/10)
ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HÃNG KIỂM TOÁN AASC NHIỆM KỲ 2013-2015 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP (28/09)
AASC CUP 2013 ĐÃ THÀNH CÔNG VÀ KẾT THÚC TỐT ĐẸP (20/09)
AASC TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU VÀ KHEN THƯỞNG CÁC EM CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG KỲ THI ĐẠI HỌC 2013 (18/09)
GẶP MẶT KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỔI TÊN VÀ BỔ SUNG NHIỆM VỤ KIỂM TOÁN CHO AASC (06/09/1993 – 06/09/2013) (17/09)
AASC THAM GIA LÀM VIỆC VỚI TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (12/09)
MỘT SỐ DIỄN BIẾN NỔI BẬT CỦA GIẢI BÓNG ĐÁ AASC CUP 2013 (10/09)
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI LAN LỰA CHỌN AASC LÀ NHÀ THẦU TƯ VẤN DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA (22/08)
GẶP MẶT KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY ĐƯA TÒA NHÀ AASC VÀO SỬ DỤNG (1998-2013) (12/08)
Xem theo ngày tháng: