QUI ĐỊNH MỚI VỀ TIÊU CHUẨN KIỂM TOÁN VIÊN - Thứ Hai, 28/02/2011 00:00

QUI ĐỊNH MỚI VỀ TIÊU CHUẨN KIỂM TOÁN VIÊN  (Ngày cập nhật:24/02/2011)

Ngày 22/02/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2011/NĐ-CP. Theo đó, kể từ ngày 20/4/2011 sẽ áp dụng các tiêu chuẩn mới đối với kiểm toán viên. Nghị định này qui định kiểm toán viên phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế-Tài chính-Ngân hàng hoặc chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán thay vì chỉ cần có bằng cử nhân các chuyên ngành này như tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/3/2004. 

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về thời gian công tác thực tế của kiểm toán viên: Kiểm toán viên phải có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 5 năm trở lên hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 4 năm trở lên tính từ năm ghi trên bằng tốt nghiệp đại học đến năm đăng ký dự thi. Đây là điểm mới so với quy định cũ (trước đây không quy định rõ thời điểm bắt đầu để tính thâm niên công tác thực tế của kiểm toán viên).

 


In tin bài này Gửi qua Email

Theo http://www.vaa.vn
CÁC TIN KHÁC
Nâng tầm kiểm toán Việt (01/08)
5 lưu ý khi đọc báo cáo tài chính bán niên (01/08)
Bộ Tài chính trao tặng Kỷ niệm chương ngành Tài chính cho ông Murooka Naomichi (31/07)
DN trùng tên, những hệ lụy khó xử (05/12)
Soát xét báo cáo bán niên: Nguy cơ dồn toa kiểm toán  (02/07)
Hội nghị tập huấn Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2012 cho các tỉnh/thành phố phía Bắc(09/03/2012) (13/03)
Hội thảo công bố “Nghiên cứu về mua bán trẻ em trai tại Việt Nam” và “Nghiên cứu về giới và tiền chuyển về của lao động di cư”(29/02/2012) (13/03)
Hội nghị tập huấn Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2012 cho các tỉnh/thành phố phía Nam(29/02/2012) (13/03)
"Thị trường tốt thì thanh khoản mới được cải thiện" (30/12)
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011(30/06/2011) (18/11)
Xem theo ngày tháng: